Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Formularz Zamówienia Upgrade

Zamówienie upgrade programu ZUZIA z wersji 9 do 12.Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy przedstawią dowód zakupu bazy cenowej Sekocenbud RMS-MAX na 2, 3 lub 4 kwartał 2015 roku.DANE DO FAKTURY ADRES WYSYŁKI JEŚLI INNY NIŻ PODANY W DANYCH DO FAKTURY
Imię*
Nazwisko*
Nazwa firmy
NIP
Ulica*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Adres e-mail
Telefon kontaktowy


Zamawiam upgrade programu ZUZIA z wersji 9 do 12 *
Załączniki Potwierdzenie zakupu bazy cenowej Sekocenbud RMS-MAX na 2, 3 lub 4 kwartał 2015 roku.

 


Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.


Wyrażam zgodę na używanie przez Datacomp Spółka z. o.o. z siedzibą przy ulicy gen. H. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .
Przepisz tekst z obrazka * Wymagane