Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

metriCAD

metriCAD v2.1

NOWA WERSJA – 2.5!!!

 

System komputerowy metriCAD to profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace związane z przygotowaniem przedmiaru oraz podnosi jego jakość. Jest to system przeznaczony dla kosztorysantów, architektów i projektantów.

Właściwie wykonany przedmiar robót jest podstawą dobrze opracowanego kosztorysu. Jest on najbardziej pracochłonnym elementem procesu wyceny oraz najczęstszym źródłem błędów występujących w kosztorysie. Należy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn nieprawidłowego ustalenia wartości robót są błędy w określeniu ilości robót. Od prawidłowego ustalenia tej ilości w znacznym stopniu zależy jakość całej dokumentacji kosztorysowej.

 

Program umożliwia przeprowadzenie przedmiarów:

  • Liniowych (pomiar linii, polilinii, łuków),
  • Powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią),
  • Objętościowych
  • Ilościowych (np. zliczanie punktów)
  • Specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).

 

Zapraszamy na http://www.metricad.com.pl