Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Wersja Zuzia9

http://www.zuzia.com.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/exe.png Zuzia9.05.10.2 Program ZUZIA w wersji 9.05.10.2 mogą pobrać klienci posiadający ważną opiekę techniczną minimalnie do dnia: 08/10/2009
http://www.zuzia.com.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/exe.png Zuzia9.04.10.4 Program ZUZIA w wersji 9.04.10.4 mogą pobrać klienci posiadający ważną opiekę techniczną minimalnie do dnia: 10/08/2009
http://www.zuzia.com.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/exe.png Zuzia9.03.10.1 Program ZUZIA w wersji 9.03.10.1 mogą pobrać klienci posiadający ważną opiekę techniczną minimalnie do dnia: 03/04/2009
http://www.zuzia.com.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/exe.png Zuzia9.02.10.1 Program ZUZIA w wersji 9.02.10.1 mogą pobrać klienci posiadający ważną opiekę techniczną minimalnie do dnia: 17/11/2008