Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Zakres Szkolenia Dla Trenerów

 1. Podstawowe opcje programu – omówienie zawartości  i funkcjonalności dostępnych w zakładkach:
  • Dane ogólne
  • Cenniki
  • Narzuty
  • Definiuj kosztorys
  • Zestawienie robocizny
  • Zestawienie materiałów
  • Zestawienie sprzętu
  • Wyniki
 2. Konfiguracja programu.
 3. Tworzenie kosztorysu prostego:
  • Rodzaje pozycji kosztorysowych
  • Tworzenie struktury kosztorysu – elementy, grupy
  • Podstawa pozycji kosztorysowej
  • Definiowanie przedmiaru (kopiowanie, wstawianie przedmiaru z innych pozycji, grupowanie wierszy przedmiarowych)
  • Definiowanie i modyfikacja nakładów rzeczowych i ich norm
  • Definiowanie kodu CPV, numeru specyfikacji i kodu indywidualnego.
 4. Tworzenie kosztorysu złożonego i jego właściwości.
 5. Baza katalogowa – zarządzanie bazą, tworzenie katalogów własnych , zapisywanie pozycji szczegółowych do katalogów własnych, eksport-import katalogu, przeszukiwanie bazy katalogowej (po nazwie nakładu nakładzie, po opisie robót).
 6. Baza cenników – wybór, przeliczanie, import, tworzenie cennika na podstawie kosztorysu, wykonanie kopii cennika, Megacennik, e-Bistyp.
 7. Baza nakładów rzeczowych – praca z bazą, dopisywanie nakładów własnych, eksport – import nakładów własnych.
 8. Formuły liczenia kosztorysów  – różnice w algorytmach liczenia wartości kosztorysu i wynikające z tego konsekwencje dla użytkownika.
 9. Sposób naliczania kosztów zakupu.
 10. Zapis kosztorysu do wyceny – współpraca: Inwestor – Oferent.
 11. Weryfikacja kosztorysu – porównanie z katalogami.
 12. Konfigurowanie wydruków.
 13. Formaty zapisu.
 14. Eksport danych do programów zewnętrznych (Excel, Planista, Projekt +).
 15. Import kosztorysu/przedmiaru – współpraca z programami:
  • PDF Kosztorys
  • MetriCAD
  • Excel
 16. Wariantowanie kosztorysu.
 17. Zmienne globalne i lokalne.
 18. Import plików z innych programów do kosztorysowania.