Import cenników Sekocenbud po I kwartale 2012

Import cennika SEKOCENBUD RMS-MAX dla wersji ZUZIA starszej niż 10.05

 

 1. W dowolnym miejscu na dysku (np na Pulpicie) tworzymy katalog o nazwie baza.
  Nowy katalog 'baza'

 2. Z płyty CD kopiujemy plik IK_012012max.mdb znajdujący się w katalogu baza do utworzonego folderu (W przypadku posiadania wersji 9 programu ZUZIA należy przekopiować całą zawartość płyty CD).
 3. Zmieniamy nazwę skopiowanego pliku, usuwając z niej tylko i wyłącznie słowo max.
  Zmiana nazwy
 4. W Zuzi 10 uruchamiamy z zakładki Cenniki polecenie Import cenników z folderu
  Import z folderu 
 5. Klikamy w przycisk Wybierz folder (ikona z żółtą kopertą) i wskazujemy utworzony wcześniej katalog.
  Wybór folderu
 6. Klikamy w przycisk Przeszukaj (ikona z lupą) i program wyświetli listę dostępnych cenników do zaimportowania.
  Import