Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Cennik

ZUZIA

WERSJE JEDNOSTANOWISKOWE
ZUZIA12 pierwsze stanowisko SKLEP Pakiet zawiera: instrukcję, płytę CD, klucz zabezpieczający na port USB oraz kartę licencyjną. Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną – usługa obejmuje możliwość automatycznego pobrania z internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu programu. 2 290 zł
(2 816,70 zł brutto)
ZUZIA12 pierwsze stanowisko przy równoczesnym zakupie 2 lub więcej stanowisk SKLEP Pakiet zawiera: instrukcję, płytę CD, klucz zabezpieczający na port USB oraz kartę licencyjną. Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną – usługa obejmuje możliwość automatycznego pobrania z Internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu programu. 1 690 zł
(2 078,70 zł brutto)
ZUZIA12 kolejne stanowisko SKLEP Cena za jedno stanowisko. Pakiet zawiera w zależności od ilości stanowisk: instrukcję, płytę CD, klucz zabezpieczający na port USB oraz kartę licencyjną. Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną – usługa obejmuje możliwość automatycznego pobrania z Internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu programu. 1 300 zł
(1 599 zł brutto)
POZOSTAŁE WERSJE
ZUZIA12 START SKLEP Wersja przeznaczona dla nowo powstałych firm, zarejestrowanych w KRS lub w Ewidencji Działalności Gospodarczej w przeciągu ostatnich 12miesięcy , które po raz pierwszy dokonują zakupu programu Zuzia. Do zamówienia należy dołączyć skan KRS lub wpisu do rejestru ewidencji gospodarczej. 1 600 zł
(1 968 zł brutto)
ZUZIA12 START dla Absolwenta SKLEP Wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla absolwentów posiadających działalność gospodarczą , którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów w przeciągu ostatnich 12 miesięcy i dokonują zakupu programu Zuzia po raz pierwszy. Do zamówienia należy dołączyć skan KRS lub wpisu do rejestru ewidencji gospodarczej. 1 600 zł
(1 968 zł brutto)
ZUZIA12 dla Absolwenta SKLEP Wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla absolwentów nie posiadających działalności gospodarczej, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Do zamówienia należy dołączyć skan dyplomu ukończenia uczelni technicznej. 1 000 zł
(1 230 zł brutto)
ZUZIA12 dla użytkowników innego programu do kosztorysowania SKLEP Wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla użytkowników posiadających inny licencjonowany program do kosztorysowania. Do zamówienia należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie innego programu do kosztorysowania (faktura lub licencja imienna). 1 300 zł
(1 599 zł brutto)
ZUZIA12 wersja pracownicza SKLEP Wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla pracowników firm posiadających program ZUZIA. Do zamówienia należy dołączyć zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu. Faktura wystawiana jest na osobę fizyczną. 1 000 zł
(1 230 zł brutto)
ZUZIA12 wersja edukacyjna jednostanowiskowa SKLEP Wersja jednostanowiskowa przeznaczona jest dla instytucji edukacyjnych (szkół, wyższych uczelni). Wersja dostępna tylko na platformie Abonament http://www.abonament.datacomp.com.pl/ 15 zł
(18,45 zł brutto)
Wymiana na klucz KMM W przypadku wymiany klucza do programu ZUZIA prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nowy klucz pracuje z systemami 64 bitowymi i obsługuje wersje 8.13, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x programu ZUZIA
AKTUALIZACJE
Informujemy, że wspieranie programu kosztorysowego ZUZIA w wersji 4.x ,5.x, 6.x, 7.x, 8.x oraz 9.x zostało zakończone.

Dział techniczny nie udziela żadnych porad technicznych i merytorycznych odnośnie tych wersji programu.

Upgrade ZUZIA12 z wersji 11.x do wersji 12.x (jedno stanowisko) SKLEP Pakiet zawiera: instrukcję, płytę CD. Cena upgrade’u obejmuje 12 miesięczną opiekę techniczną – usługa obejmuje możliwość automatycznego pobrania z internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu upgrade’u. 500 zł
(615 zł brutto)
Upgrade ZUZIA12 z wersji 10.x do wersji 12.x (jedno stanowisko) SKLEP Cena za jedno stanowisko. 650 zł
(799,50 zł brutto)
Upgrade ZUZIA12 z wersji 9.x do wersji 12.x (jedno stanowisko) SKLEP Cena za jedno stanowisko. 800 zł
(984,00 zł brutto)
Upgrade ZUZIA12 z wersji 8.x do 12.x SKLEP Cena za jedno stanowisko. 1000 zł
(1230 zł brutto)
Upgrade ZUZIA12 z wersji 7.x do 12.x SKLEP Cena za jedno stanowisko. 1000 zł
(1230 zł brutto)
Upgrade ZUZIA12 z wersji 5.x do wersji 12.x SKLEP Cena za jedno stanowisko. 1000 zł
(1230 zł brutto)
Upgrade ZUZIA12 z wersji 4.x do wersji 12.x SKLEP Cena za jedno stanowisko. 1000 zł
(1230 zł brutto)
OPIEKA TECHNICZNA
OPIEKA TECHNICZNA (bez CD i opłaty transportowej)
Opieka techniczna ZUZIA12 kolejny rok – dla jednego stanowiska (bez CD i opłaty transportowej). Możliwość zamówienia DO 30 DNI od daty zakończenia ost. opieki. SKLEP 370 zł
(455,10 zł brutto)
OPIEKA TECHNICZNA
Opieka techniczna ZUZIA12 kolejny rok – dla jednego stanowiska SKLEP Usługa obejmuje możliwość automatycznego pobrania z internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu opieki technicznej. Możliwość zamówienia POWYŻEJ 30 DNI od daty zakończenia ost. opieki.
450 zł
(553,50 zł brutto)
WYMIANA KLUCZA
Wymiana klucza jednostanowiskowego na KMM USB 64 bitowy SKLEP Nowy klucz pracuje z programem ZUZIA od wersji 8. Obsługuje system 32 i 64 bity. Warunkiem aktywacji nowego klucza jest zwrot starego klucza do firmy Datacomp sp. z o.o. Kraków 100 zł
(123 zł brutto)
WERSJE SIECIOWE
ZUZIA12 NET – 1 user SKLEP 2 500 zł
(3 075 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 2 users SKLEP 2 950 zł
( 3 628,50 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 3 users SKLEP 4 250 zł
(5 227,50 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 4 users SKLEP 5 550 zł
(6 826,50 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 5 users SKLEP 6 850 zł
(8 425,50 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 10 users SKLEP 13 350 zł
(16 420,50 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 15 users SKLEP 19 850 zł
(24 415,50 zł brutto)
ZUZIA12 NET – 20 users SKLEP 26 350 zł
(32 410,50 zł brutto)
Rozszerzenie licencji NET o kolejne stanowisko SKLEP Wersja sieciowa NET.x umożliwia instalację Zuzi na wielu stanowiskach i pracę wielu użytkowników w jednym czasie. Rozszerzenie NET o kolejne stanowiska umożliwia jednoczesną pracę większej liczby użytkowników. 1 300 zł
(1 599 zł brutto)
WERSJE PAKIETOWE
Pakiet ZUZIA + metriCAD 2 SKLEP Pakiet zawiera program do kosztorysowania ZUZIA i program do przedmiarowania metriCAD 2.0
2 600 zł
(3 198 zł brutto)
Pakiet ZUZIA dla Zamawiającego SKLEP Pakiet zawiera program do kosztorysowania ZUZIA, PDFKosztorys i program do obsługi zamówień publicznych ProPublico 2 700 zł
(3 321 zł brutto)
Pakiet ZUZIA CAD (4M) SKLEP Pakiet zawiera program do kosztorysowania ZUZIA i program do projektowania 2D/3D – 4MCAD STD 2 449 zł
(3 012,27 zł brutto)
Pakiet metriCAD dla Zamawiającego SKLEP Pakiet zawiera program do przedmiarowania metriCAD oraz program do obsługi zamówień publicznych ProPublico 2 549 zł
(3 135,27 zł brutto)
Pakiet Datacomp SKLEP Pakiet zawiera program do kosztorysowania ZUZIA, program do przedmiarowania metriCAD, PDFKosztorys oraz program do obsługi zamówień publicznych ProPublico 4 249 zł
(5 226,27 zł brutto)
Pakiet ZUZIA CAD (Brics) SKLEP Pakiet zawiera program do kosztorysowania ZUZIA12 i program do projektowania 2D/3D – BricsCAD v.13 Classic 3 275 zł
(4 028,25 zł brutto)
INNE
METRICAD – PROGRAM DO PRZEDMIAROWANIA
metriCAD 2 – z kluczem sprzętowym SKLEP 1 100 zł
(1 353 zł brutto)
Upgrade metriCAD z wersji 1.0 do 2 (dla posiadaczy programu ZUZIA posiadających klucz KMM USB Cipher) SKLEP 500 zł
(615 zł brutto)
Upgrade metriCAD do wersji 2 – wersja z kluczem sprzętowym SKLEP 600 zł
(738,00 zł brutto)
Kolejne stanowisko robocze programu metriCAD 2 – wersja z kluczem sprzętowym SKLEP 900 zł
(1 107,00 zł brutto)
metriCAD 2 – opcja dla posiadaczy programu Zuzia posiadających klucz KMM USB Cipher. SKLEP 1000 zł
(1230 zł brutto)
Kolejne stanowisko robocze programu metriCAD 2 – opcja dla posiadaczy programu Zuzia posiadających klucz KMM USB Cipher. SKLEP 800 zł
(984 zł brutto)
PDF KOSZTORYS
PDF Kosztorys dla posiadaczy programu ZUZIA z aktualną opieką techniczną SKLEP Program „PDF Kosztorys” cena dla użytkowników programu Zuzia z aktywną opieką techniczną, posiadających klucz KMM.
425 zł
(522,75 zł brutto)
PDF Kosztorys dla posiadaczy programu ZUZIA z aktualna opieką techniczną z kluczem HASP SKLEP Program „PDF Kosztorys” cena dla użytkowników programu Zuzia z aktywną opieką techniczną, posiadających klucz HASP, który podlega wymianie na klucz KMM. 515 zł
(633,45 zł brutto)
PDF Kosztorys dla posiadaczy programu ZUZIA SKLEP Program „PDF Kosztorys” cena dla użytkowników programu ZUZIA bez aktywnej opieki technicznej, posiadających klucz KMM.
595 zł
(731,85 zł brutto)
PDF Kosztorys dla posiadaczy programu ZUZIA z kluczem HASP SKLEP Program „PDF Kosztorys” cena dla użytkowników programu ZUZIA bez aktywnej opieki technicznej, posiadających klucz HASP, który podlega wymianie na klucz KMM. 685 zł
(842,55 zł brutto)
PDF Kosztorys SKLEP Program „PDF Kosztorys” cena dla klientów nie posiadających programu do kosztorysowania ZUZIA. 795 zł
(977,85 zł brutto)

SPECYFIKATOR
Specyfikator – Pierwsze stanowisko SKLEP Pierwszy program w Polsce wspierający zarządzanie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Program współpracuje z popularnymi edytorami tekstu oraz programami do kosztorysowania. 800,00 zł
(984 zł brutto)
Specyfikator – Drugie stanowisko SKLEP Pierwszy program w Polsce wspierający zarządzanie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Program współpracuje z popularnymi edytorami tekstu oraz programami do kosztorysowania. 720,00 zł
(885,60 zł brutto)
Specyfikator – Trzecie i kolejne stanowisko SKLEP Pierwszy program w Polsce wspierający zarządzanie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Program współpracuje z popularnymi edytorami tekstu oraz programami do kosztorysowania.
Cena za jedno stanowisko.
640,00 zł
(787,20 zł brutto)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
E-specyfikacje – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zamówieniach publicznych. SKLEP 90 zł
(110,70 zł brutto)

INFORMATORY CENOWE
SEKOCENBUD RMS MAX
Informatory cenowe Sekocenbud RMS MAX – I kwartał 2017 SKLEP 179,67 zł
(220,99 zł brutto)
170,69 zł
(209,95 zł brutto)
ORGBUD
Orgbud – Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej ICCP – I kwartał 2016 SKLEP 158,54 zł
(195 zł brutto)
Orgbud – Ceny Robót SKLEP 191,87 zł
(236 zł brutto)
Orgbud – Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych SKLEP 113,01 zł
(139 zł brutto)

 

 

 

 

Po wybraniu Płatności w formie Przelewu bankowego otrzymają Państwo fakturę proformę na podany w zamówieniu adres e-mail. Odbiór/wysyłka oprogramowania następi po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

 

 

 

cena standardowa
cena promocyjna