Zuzia – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanychnowoczesne kosztorysowanie

Oprogramowanie dla inżynierów - Datacomp

Tworzenie harmonogramu krok po kroku

W celu utworzenia harmonogramu należy w przygotowanym wcześniej pliku kosztorysu przejść na zakładkę Harmonogram.

Po ustawieniu parametrów konfiguracyjnych wygeneruje się okno „Zadania”, w którym widoczna jest struktura tworzonego harmonogramu. W widoku tym mamy możliwość zmiany szczegółowych para-metrów dotyczących ilości r-g lub m-g danej roboty lub konkretnego sprzętu. Możemy też decydować o kolejności wykonywania poszczególnych robót oraz o tym, czy mają być one uwzględniane w tworzonym harmonogramie. W każdym momencie możemy przywrócić dane z kosztorysu klikając w ikonę „Przywróć z kosztorysu”.

 

Kolejnym krokiem jest przejście na kartę „Plan”. W tym widoku istnieje możliwość dostosowania poszczególnych pasków reprezentujących dane roboty.

Klikając prawym klawiszem myszki na wybranym pasku możemy dokonać jego szczegółowej konfiguracji.

Po wybraniu opcji „Podziel” otwiera się okno konfiguracji, w którym możemy zdefiniować rodzaj oraz czas trwania przerwy, jaką chcemy wstawić na wybranym pasku.

Po zatwierdzeniu parametrów podziału tworzy się połączenie reprezentujące wprowadzone zmiany. Wszystkie utworzone połączenia pomiędzy paskami możemy edytować klikając w kółeczko reprezentujące dane połączenie. Po rozwinięciu opcji danego połączenie możemy zmieniać następujące parametry:

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów tworzonego harmonogramu efekt końcowy możemy wydrukować. Harmonogram jest zapisywany w pliku kosztorysu, na którego podstawie został utworzony.